బాంకెట్ హాల్

Cambay Sapphire Gandhinagar

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 950 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,150 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 400 ppl

2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు 200, 250 ppl

+91 70433 3 5499

Plot No 22, 23 & 24, GIDC, Sector 25, Gandhinagar, Gujarat 382010
+91 70433 35499
https://www.facebook.com/cambaysparesort/
https://www.cambayhotels.com/cambay-sapphire-gandhinagar.htm
sales.gnr@thecambay.com
బాంకెట్ హాల్