ഗാന്ധിനഗര്‍ലെ വിവാഹ വേദികള്‍

0

7Wonders Hotel Ugti Corporate Park, Kudasan Urjanagar 1 Gandhinagar, Gujarat 382421 India, Gandhinagar

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Hotel Middletown Pramukh Arcade, Reliance Cross road,Near Infocity, Kudasan Urjanagar 1 Gandhinagar, Gujarat 382421 India, Gandhinagar

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Punjabi, Chinese

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

InfoCity Club, Infocity, Gandhinagar, Gujarat 382009, India, Gandhinagar

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Pedagada- Hathidra Road, Post Malan, Palanpur Banaskantha, Banaskantha, Gujarat 385001, India, Gandhinagar

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

Plot No. 235, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat 382011, India, Gandhinagar

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Savoury Restaurant and Banquet Atria Business Hub, KH '0', Sargasan Cross Roads, S.G. Highway Sargaasan Gandhinagar, Gujarat 382421 India, Gandhinagar

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Punjabi

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Sector -26, "K" Road, Near GIDC, Gandhinagar -Mansa Road, Gandhinagar, Gujarat 382026 India, Gandhinagar

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Randesan Rd,Urjanagar 1, Randesan,Gandhinagar, Gujarat 382421, Gandhinagar

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

കൂടുതല്‍ -6 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക